Somoskő bazaltoszlopai  
 
Az 1806-os címert a Siebmacher-féle címergyűjtemény közli (V. 432. l.) az alábbi szöveggel:
   Wappen: Taube, im Schnabel einen Blätterzweig haltend. - Kleinod: Gebogener Arm, in d. Faust einen Krummsäbel haltend. Emerich Mórász, welcher 1806 urkundl. auftritt, hatte zur Ehefrau Maria Pálma, und zeugte die Kinder: Franz, Maria vermälte Silvester Kubínyi, Rosalia, Anton, Viktoria u. Franz.
   Eszerint az említett Mórász Imre 1806-ban szerepel az okmányokban, akinek felesége Pálma Mária volt. Gyermekeik: Ferenc, Mária (Kubínyi Szilveszter felesége), Rozália, Antal, Viktória és Ferenc.
   A családot (valószínűleg a Siebmacher alapján) néhány mondatban Nagy Iván is említi: "Eredete és kiváltságos volta előttem ismeretlen. E század elején 1806-ban élt Mórász Imre, ki czímerűl a pajizs udvarában, egy csőrében zöld ágacskát tartó galambot, a pajzs fölötti sisak koronáján pedig könyöklő kart, kivont karddal viselt." (Nagy I., VII. 558. l.)
   A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.
 
   A Mórász családhoz két másik címer is köthető, egy 1809-ből, egy pedig az 1850-es évekből (pontos dátuma nem ismert). Mindhárom címerben találunk azonos moztívumokat. A Mórász család három nagyobb ága több mint valószínű, hogy közös és lengyel eredetű. Mórász Ferenc közlése szerint Mórász Imre lánya, Viktória egy Klaniczay nevű nemes emberhez ment feleségül. Három fiuk részt vett az 1848-as szabadságharcban, majd az üldöztetés idején anyjuk nevére kaptak anyakönyvi kivonatot, igy lettek Mórászok. Egerben, Debrecenben és Nagyváradon telepedtek le. Az egri ág kihalt, a debreceni ág legismertebb személye, Mórász Sándor Kompolton volt növénynemesítő. Az 1970-es években halt meg, leszármazott nélkül. Mórász Ferenc információi is tőle erednek. Mórász Mihály, aki a Klaniczay ág debreceni leszármazottja volt, az 1920-as években feleségül vette a szintén debreceni Freiburger Emmát. Mórász Mihály az 1930-as évek elején meghalt tüdőbajban. Freiburger Emma és Mórász Mihály fia, Mórász Attila 58 évesen halt meg 1995-ben. Mórász Mihály és Freiburger Emma voltak az én nagyszüleim, Mórász Attila az édesapám. Sem én, sem apám nem használtuk az idősebb/ifjabb előtagot.
 
   1994-ben vállalkozásba kezdtem, és olyan jelképet kerestem, mely nem tűnik el több ezer másik logó mellett. Hosszas gondolkodás és rajzolás után a bizánci kereszt* enyhén módosított formáját választottam, egyrészt azért mert a kereszt nagyon kevés logóban lelhető fel, vagyis ritka motívum a válalkozások körében, másrészt pedig egyszerű, könnyen megjegyezhető, a piros-fehér színek miatt feltűnő is. 1998-ban találtam rá a Mórász címerre, majd a kettőt összedolgozva született újjá egy kicsit modernizálva az 1998-tól általam használt változat. A vállalkozás azóta megszűnt, de a jelkép megmaradt.**

   * A bizánci kereszt egyenlő szárú változata (másképp: görög kereszt) a talpas kereszt egyik altípusa. A talpas kereszt egy konkáv szárú, vagyis ívelt kereszt, melynek szárai kevésbé vagy erősebben ívesek. Ha a szárak hossza egyenlő, a görög kereszt altípushoz tartoznak, ha a függőleges szár hosszabb, a latin kereszt egyik fajtájáról van szó. Francia és német nevét (talpas) onnan kapta, hogy a szélesebb végek a keskenyebb középrész talpát képezik, melyek bármelyikére a kereszt felállítható. Egyes 17. századi német heraldikusok rövidített keresztnek (de: abgekürztes Kreuz) is nevezték. A függőleges és vízszintes szárak hossza megegyezik. A keresztény ikonográfiában és a heraldikában a szárak és azok végződése számtalan változatban fordul elő.
   Gyakran azonosítják a keresztesekkel és az egyházi lovagrendekkel, mint a Német Lovagrend, a Templomosok vagy a Johanniták, ám ezek címereikben általában másfajta kereszteket használtak. Tirolban a Napóleon-elleni harc egyik jelképe volt. Eredetileg a szentelőkereszt szárai voltak ívesek. A máltai kereszt maga is a talpas kereszt egyik változata.
   A módosításom egyrészt annyiból áll, hogy a talpak órajárással megegyező végét kihúztam a kereszt szélét behatároló vonalig. Mivel ez mind a négy talpnál megtörténik, a kereszt stabil marad, nem "borul" fel. A másik módosítás a középső, keskenyebb részt érinti, melyet tovább vékonyítottam.

   ** Még gondolkodom rajta, hogy a galambot valahogy visszacsempészem a kereszt környékére... :-)
 
 
  1806.hu